Kosciół pw. Świętej Anny w Hoczwi

Kościół pw. św. Anny w Hoczwi został ufundowany przez rodzinę Fredrów w pierwszej połowie XVII wieku. Konsekrował go w 1745 roku biskupa przemyski Wacław Sierakowski, co upamiętnia tablica na ścianie kościoła umieszczona nad wejściem do zakrystii.

Kościół w Hoczwi

Kościół w Hoczwi

Jest to obiekt barokowy, o dość skromnej trójdzielnej fasadzie. W środku znajdują się trzy ołtarze, chór i ambona pochodzące z czasów budowy świątyni. Ciekawostką jest obraz św. Anny Samotrzeć pochodzący z końca XVII w., który można oglądać w głównym ołtarzu.

Obraz św. Anny

Obraz św. Anny z ołtarza kościoła w Hoczwi

Kościół otoczony jest murem o narysie ośmioboku z bramą od zachodu i parawanową dzwonnicą od wschodu. W załamaniach muru mieszczą się dwie, zapewne dziewiętnastowieczne kaplice grobowe, Rylskich i Balów, oraz dwie małe kapliczki wotywne.

Najstarszym zabytkiem w kościele jest piaskowcowa płyta nagrobna Matiasza III Bala zmarłego w 1576 r., z herbami: Gozdawą Balów i Półkozicem Jedlińskim.

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła zachowała się murowana plebania z 2 poł. XVIII w. i nowa plebania budowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Posługę kościelnego pełni: p. Krystian Pokorski

Posługę organisty pełni: p. Artur Więcławek