Kościół pw. św. Józefa w Nowosiółkach

W odległości kilku kilometrów od Hoczwi znajduje się wieś Nowosiółki, gdzie stoi sławny w całej okolicy kościół p.w. św. Józefa. Został wzniesiony przez mieszkańców okolicznych wsi w czasach PRL w sobotę 2 sierpnia 1975 r. w ciągu jednej nocy! Mieszkańcy nie dostali pozwolenia na wybudowanie świątyni, więc zdecydowali się działać w tajemnicy przed lokalnymi władzami. Posadzili przy drodze pole kukurydzy i gdy ta urosła na odpowiednią wysokość, w odległości ok. 30 m od szosy wylali fundamenty pod niewielki kościółek. Potem, w pełnej konspiracji, pod osłoną mglistej bezksiężycowej nocy i tylko przy świetle kieszonkowych latarek – złożyli budowlę z drewnianych części, które wcześniej przygotowali w swoich gospodarstwach. Jak po dziś dzień twierdzi okoliczna ludność, miejscowy milicjant, który przypadkiem usłyszał o bezprawnych planach, odgrażał się, że nie dopuści do ich realizacji, że "zrobią to po jego trupie". Traf chciał, że właśnie tej nocy, kiedy mieszkańcy wznieśli budynek, został śmiertelnie ranny podczas milicyjnej akcji w terenie. I tak jego groźbie stało się zadość…

O godz. 11 w niedzielę 3 sierpnia 1975r. odprawiono pierwszą Mszę Świętą. Początkowo jednoprzestrzenna świątynia o konstrukcji zrębowej, wzniesiona na wybudowanych potajemnie w kukurydzy fundamentach, oszalowana deskami i nakryta jednokalenicowym dachem była prosta i ładna. Później dostawiono wieżę i obito całość sidingiem.

Obecnie jest to kościół filialny, należący do parafii w Hoczwi. Wewnątrz możemy zobaczyć ścianę ołtarzową z pięknym obrazem św. Józefa, namalowanym przez pana Jerzego Zatorskiego z Ropczyc, który jest patronem tej świątyni. Ściana główna pokryta malowidłem z motywem kukurydzy nawiązującym do historii budowy jest autorstwa Edwarda Osieckiego, jak również płaskorzeźby Stacji Drogi Krzyżowej, które zdobią ściany kościoła, a ufundowane zostały przez mieszkańców Nowosiółek i Zahoczewia. Pan Edward wykonał także figurę Pana Jezusa Dobrego Pasterza stojącą przed kościołem.

Po obu stronach tabernakulum znajdują się dwie płaskorzeźby Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca NMP na szablonie trzech krzyży autorstwa pana Eugeniusza Winnickiego – dobroczyńcy kościoła.

Msze święte w tym kościele są w każdą niedzielę o godz. 10.00, we wszystkie święta i pierwsze piątki miesiąca o godz. 17.00 (w zimie o 16.00), codziennie w maju i październiku połączone z nabożeństwami oraz w każdy czwartek tygodnia.