Witamy na stronie parafialnej parafii pw. św. Anny w Hoczwi
Hoczew jest to wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Lesko, nad rzeką Hoczewką, u jej ujścia do Sanu. Położona w malowniczej dolinie  rzeczki Hoczewki jest jedną z najstarszych miejscowości w Bieszczadach. Potwierdzają to znaleziska narzędzi kamiennych, a badania archeologiczne  na wzgórzu zwanym "Grodzisko" ujawniły ceramikę z X i XI wieku.
 
Hoczew - panorama miejscowości

Hoczew – panorama miejscowości

 Pierwsze najstarsze dane o Hoczwi  w postaci dokumentów sięgają początku XV wieku. Stąd też wywodzi się jedna z gałęzi rodu Balów. Przed rokiem 1427 wioska stała się własnością Matiasza Węgrzyna syna Piotra de Lobetans, dziedzica Nowotańca. 29 stycznia 1480, po śmierci Jana Bala, stolnika sanockiego jego synowie: Matjasz II Bal, chorąży sanocki, ks. Piotr Bal i Mikołaj I Bal stolnik sanocki z Nowotańca podzielili majątek po ojcu. Mikołaj Bal otrzymał połowę dóbr należących do klucza w Hoczwi. W 1480 r. trzej bracia Balowie: dokonali ponownego podziału dóbr po zmarłym ojcu Janie Balu. Starszym braciom (Matiaszowi i ks. Piotrowi) zapisano wsie: Hoczew, Dziurdziów, Terpiczów (Bachlawę), górny Terpiczow (Średnią wieś), Berezkę, Wołkowyję Wielką, Terkę, dwie wsie, Bereźnicę Wyżną i Żernicę z lasami należącymi do tych wsi.
Hoczew - widok z góry na kościół

Hoczew – widok z góry na kościół, plebanie, dzwonnice i otaczający kościół mur

Balowie w Hoczwi budują obronny dwór, który stał się ich rodową siedzibą. Przy nim już w 1424 roku funkcjonuje kaplica. Nie wystarcza ona dla coraz większej grupy ludzi, dlatego Mikołaj Bal w roku 1510 ufundował aktem erekcyjnym drewniany kościół pod wezwaniem NMP i świętych: Anny, Zofii, Jana Chrzciciela i Mikołaja i drugą po Lesku parafię rzymskokatolicką na tych terenach. Dokument ten jeszcze w roku 1510 zatwierdził biskup przemyski Mateusz nadając kościołowi tytuł i przywileje kościoła parafialnego.
W roku 1562 kościół ten został zamieniony przez brata fundatora Stanisława na zbór kalwiński. Kalwinizm w Hoczwi przetrwał do połowy XVII wieku.
Była również parafia greckokatolicka w Hoczwi. Należała ona do dekanatu baligrodzkiego, posiadała filie w Dziurdziowie oraz Bachlawie. Obecnie w Hoczwi znajduje się kościół łaciński pw. św. Anny.
Obecny murowany kościół hoczewski został ufundowany przez Fredrów w pierwszej połowie XVIII w. Konsekrował go w 1745 r. biskup przemyski Wacław Sierakowski.
 
Hoczew - kościół

Hoczew – kościół parafialny

Jest on zabytkiem barokowym, wewnątrz możemy podziwiać trzy ołtarze, ambonę i chór. Obraz umieszczony w ołtarzu głównym, pochodzący prawdopodobnie z końca XVII w., przeniesiony jak się zdaje z poprzedniego kościoła, przedstawia św. Annę Samotrzeć.
Obraz św. Anny

Obraz św. Anny z ołtarza kościoła w Hoczwi

Przy kościele znajdują się 4 kaplice wmontowane w mur ogrodzeniowy (m.in. kaplica Balów i Rylskich). Pod kościołem znajduje się krypta, w której chowano księży i właścicieli Hoczwi. W czasie remontu posadzki odkopano płytę nagrobną Matiasza Bala zmarłego w 1576 r. Płyta wmontowana jest w ścianę kościoła.

W sąsiedztwie kościoła stoi murowana plebania pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku.

 

Hoczew - stara plebania z XVIII w.

Hoczew – stara plebania z XVIII w.

Parafia pw. św. Anny w Hoczwi obchodziła w 2010 roku 500 lecie istnienia.

PAGE TOP