PARAFIA P.W. ŚW. ANNY W HOCZWI

Parafia Rzymskokatolicka w Hoczwi została erygowana w 1510 roku, przez biskupa przemyskiego Macieja Drzewickiego, kiedy to Mikołaj Bal, podkomorzy sanocki, ufundował nowy kościół parafialny pw. św. Anny i przekazał go aktem erekcyjnym. Była to druga po Lesku parafia rzymskokatolicka na tym terenie (następna powstała dopiero w II poł. XVII w. w Jasieniu).

Rzymskokatoliccy wierni niedługo cieszyli się nową świątynią, bo już w roku 1562 kościół łaciński został zamieniony na zbór kalwiński. Matiasz III Stanisław, synowie Mikołaja Bala, przeszli po śmierci ojca na kalwinizm. Kalwinizm w Hoczwi przetrwał do połowy XVII wieku.

Parafia w tamtych czasach była mocno związana i uzależniona od właścicieli ziem. A Hoczew była wówczas własnością Balów do pierwszej połowy XVII wieku, dalej Bełżyckich, Lubomirskich i Urbańskich a od 1740 r. należała do Fredrów. Rodzina Fredrów ufundowała w pierwszej połowie XVIII wieku nowy, murowany kościół pw. św. Anny, który przetrwał do dziś.

W tamtym czasie parafia hoczewska obejmowała swym zasięgiem ogromne tereny. Od Hoczwi przez Baligród, Średnią Wieś, Wołkowyję, Rajskie, Myczków, Polanę aż po Jasień za Ustrzykami. Przez lata poszczególne wioski oddzielały się tworząc samodzielne placówki.

Patronką parafii od początku istnienia była św. Anna, a od 1956 roku drugim patronem został św. Walenty.

Obecnie do rzymskokatolickiej parafii hoczewskiej należą Hoczew z kościołem parafialnym, Dziurdziów (oddalony o 2 km), Nowosiółki z kościołem filialnym pw. św. Józefa oraz kaplicą św. Piotra i Pawła (4 km), Zahoczewie (7 km), Żerdenka (10 km), oraz Żernica w której nikt nie mieszka, a stojący tam kościółek pw. Matki Bożej Ostrobramskiej jest odnawiany przez właściciela tamtejszej ziemi.

Na terenie parafii jest cztery cmentarze. Parafialny w Hoczwi na którym można znaleźć wiele starych nagrobków oraz kaplicę grobową rodziny Caparów wystawianą w latach 1935 – 36.

Drugi cmentarz jest w Zahoczewiu. Znajdował się przy nieistniejącej już cerkwi. Obecnie, upiększony kaplicą cmentarną poświęconą w 2009 roku podczas wizytacji kanonicznej parafii przez ks. biskupa Adama Szala, służy miejscowej ludności. Trzeci cmentarz jest w Dziurdziowie przy istniejącej cerkwi, który służy również wyznawcom kościoła rzymskokatolickiego.

Czwarty cmentarz jest w Żerdence. Służy on miejscowej ludności.

Posługa duszpasterska sprawowana jest codziennie w kościele parafialnym w Hoczwi, w kościele filialnym w Nowosiółkach w niedzielę, święta i w każdy czwartek tygodnia, w kaplicy w Nowosiółkach p.w. św. Piotra i Pawła w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

W roku 2011 parafia w Hoczwi przeżywała jubileusz 500 lecia istnienia. To historyczne wydarzenie poprzedziły Misje  święte prowadzone przez Zespół kapłanów: ks. Jan Smoła – proboszcz z Przysietnicy, ks. Paweł Biernat – proboszcz z Sanktuarium Matki Bożej w Jaśliskach oraz ks. Piotr Lasota – doktorant KUL. Głównym uroczystościom jubileuszowym przewodniczył J.E. Ks. Abp Józef Michalik Metropolita Przemyski; Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Posługę duszpasterską w parafii hoczewskiej sprawuje proboszcz ks. Krzysztof Filipek oraz senior ks. kanonik Bronisław Walas.